indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inici Abogares
 
  Dret Privat / Dret Català / Dret Processal / Dret Penal / Criminologia i Sistema de Justícia Penal / Actualitat, legislació i jurisprudència   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 4.19 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
  18 Descàrregues 7 Descàrregues
2.02  
Respondeat Superior I
Pablo Salvador Coderch
Carlos Gómez Ligüerre
Juan Antonio Ruiz García
José Piñeiro Salguero
Antoni Rubí Puig 12/04/2002

En el dret espanyol, coexisteixen amb certa dificultat tres sistemes de responsabilitat pel fet d'un altre: un, administratiu, per als danys causats per funcionaris i treballadors públics (arts. 145 i 146 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú); un altre, civil, per als causats per particulars a altres particulars (Codi Civil de 1889, últimament modificat el 1991); i un tercer, també civil -però aplicat pels tribunals penals-, per als danys causats per fets tipificats com a delicte o falta pel Codi Penal de 1995 i altres lleis penals (art. 120 CP).

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

2.03  
Drets i obligacions en matèria d'autonomia privada, informació i documentació clínica
Joan Carles Seuba Torreblanca
Sonia Ramos González 25/04/2003

Presentació de la Llei 41/2002, de 14 de novembre

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  6 Descàrregues 5 Descàrregues
1.15  
La interpretación literal del art. 1738 CC y la representación aparente
Manuel Espejo Lerdo de Tejada 28/01/2015

A propósito de algunas Sentencias recientes del Tribunal Supremo

Cuando el poder de representación ha cesado por la muerte del poderdante y el apoderado lo sigue utilizando, como si subsistiera, se plantea la cuestión de si el contrato concertado por este último con el tercero que ignora de buena fe la extinción del poder vincula a los herederos del poderdante, o si se requiere para ello, además, que el apoderado desconociera, con buena fe, la extinción del poder. Se analizan en este estudio los arts. 1734 y 1738 CC, la jurisprudencia que los aplica y la doctrina que los interpreta, y se concluye que para que el contrato concertado con el tercero vinculara a los herederos del poderdante no es necesaria la buena fe del apoderado, sino que es suficiente la buena fe del tercero. Esta solución es coherente con la existencia en nuestro Derecho de un principio informador de protección de la apariencia en los casos de representación.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.04  
Disseny institucional defectuós
Pablo Salvador Coderch
Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González 22/04/2004

Comentari a la STS, 1a, 23.1.2004

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  4 Descàrregues 3 Descàrregues
1.00  
Defectes que danyen
Miquel Martin Casals
Josep Solé i Feliu 22/09/1999

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

3.03  
L’execució de la sentència de la colza II
Emilio Jiménez Aparicio 30/06/2003

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  3 Descàrregues 3 Descàrregues
3.01  
¿'ex delicto'?
Jesús-María Silva Sánchez 29/06/2001

Aspectes de l'anomenada "responsabilitat civil" en el procés penal

Aspectes de l'anomenada "responsabilitat civil" en el procés penal

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

4.03  
Responsabilitat civil del fabricant i teoria general de l'aplicació del dret (Law enforcement)
Pablo Salvador Coderch
José Piñeiro Salguero
Antoni Rubí Puig 15/10/2003

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

Articles del 1 al 8 d'un total de 188
 
  Cercar en aquesta secció   Subscripció
 
 
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1