indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº1 2000   ISSN 1698-739X Castellano / EnglishVeure última edició Abogares
   
 
  Dret Privat   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 1.00 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
 
1.00  
Punitive Damages
Pablo Salvador Coderch 31/10/1999

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

1.00  
Hepatitis i riscos de desenvolupament
Pablo Salvador Coderch
Joan Carles Seuba Torreblanca
Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González
Juan Antonio Ruiz García 02/02/2000

Responsabilitat del laboratori que comercialitza plasma sanguini infectat de VHC (STS, 1a, 5 d’octubre de 1999) i de les Administracions Públiques Sanitàries que l’utilitzen (STS, 3a, 31 de maig de 1999). La passada tardor i per primera vegada, el Tribunal Suprem, per sentència de 5.10.1999, condemnà a un laboratori farmacèutic a pagar una indemnització de 300.506,052 euros a un pacient que el 1986 fou tractat amb plasma sanguini per ell comercialitzat i que li va contagiar el virus de l’hepatitis C (VHC). D’estabilitzar-se aquesta línia jurisprudencial, els laboratoris farmacèutics respondrien per riscos de desenvolupament pels danys causats per productes defectuosos comercialitzats abans del 8 de juliol de 1994, data d’entrada en vigor de la Llei 22/1994, de 6 de juliol, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, de la mateixa forma que ho estan fent actualment en virtut de l’article 6.3 de la citada Llei 22/1994. Alguns mesos abans, la STS, 3a, 31.5.1999 havia ja resolt un cas de responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública sanitària per contagi de VHC esdevingut el 1975: encara que no rebutjà l’al·legabilitat de l’excepció de riscos de desenvolupament -introduïda expressament a l’art. 141.1 de la Llei 30/1992 per la Llei 4/1999-, va atribuir la càrrega de la prova dels seus requisits a l’Administració demandada. No obstant això, un vot particular criticà amb duresa la doctrina establerta per la majoria.En aquest treball posem en dubte la racionalitat d’una legislació que, alhora, a) impedeix que els laboratoris farmacèutics puguin al·legar l’excepció de riscos de desenvolupament per a accidents succeïts després de l’entrada en vigor de la Llei 22/1994; b) permet, en canvi, que ho faci l’Estat, qui, per la seva banda, c) aprova una Llei per la qual es compromet a aprovar una altra en la qual es concediran ajuts socials a uns determinats contagiats d’hepatitis C en centres sanitaris públics (les persones que pateixen hemofília o altres coagulopaties congènites),però no a tots, als quals, a més, no se’ls garanteix el principi de reparació íntegra del danys sofert.

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

 
 
1.00  
Causalitat i responsabilitat
Pablo Salvador Coderch 20/10/1999

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

1.00  
Pares i mestres
Salvador Durany Pich 20/10/1999

En aquesta pàgina es tracta dels casos en què els pares o els mestres responen civilment pels danys que, respectivament, algun dels seus fills o alumnes menors d’edat causen a un tercer o a una altra persona. Els supòsits de responsabilitat per danys que hagi patit aquest menor s’analitzen a "nens i adolescents". Com veurem a la taula final, no són molts els plets d’aquestes característiques que s’han portat al Tribunal Suprem en els darrers tres anys i mig que abraça l’estudi (de gener de 1996 a juny de 1999): set sentències en total, quatre de pares i tres de mestres.

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
 
1.00  
Dany moral
Fernando Gómez Pomar 20/10/1999

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

1.00  
Defectes que danyen
Miquel Martin Casals
Josep Solé i Feliu 22/09/1999

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  Cercar en tot InDret   Subscripció
 
 
A-B | C-E | F-G | H-L | M-N | O-Q | R-S | T-Z
Tots
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1