indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº3 2000   ISSN 1698-739X Castellano / EnglishVeure última edició Abogares
   
 
  Dret Privat / Actualitat, legislació i jurisprudència   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 3.00 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
 
3.00  
Danys dolosos i assegurança
Fernando Gómez Pomar
Begoña Arquillo Colet 10/07/2000

"El dol no és assegurable". Aquesta proposició és un postulat de totes les regulacions històriques del contracte d’assegurança i l’art. 19 de la Llei del Contracte d’Assegurança espanyola l’incorpora. No obstant això, la seva aplicació a l’àmbit de l’assegurança de responsabilitat civil s’ha revelat molt problemàtica per al legislador i els Tribunals espanyols, tal i com ho manifesta la jurisprudència del Tribunal Suprem dels darrers 10 anys, analitzada a la segona part d’aquest treball. Aquesta jurisprudència, en línies generals, es mostra partidària d’obligar la Companyia d’assegurances a pagar la indemnització al tercer perjudicat, concedint-li un dret de regrés contra l’assegurat dolós, i no de permetre que la Companyia pugui oposar a la víctima la falta de cobertura del dol. A la part analítica del present treball s’ofereix una fonamentació econòmica de la prohibició de l’assegurament del dol i s’examinen les dues opcions disponibles (exclusió de la cobertura i dret de regrés) per a implementar-la, tant per als casos d’assegurança voluntària com obligatòria. L’anàlisi indica que, en el primer cas, l’exclusió de la cobertura és generalment la solució preferible, fins i tot per a les potencials víctimes de danys. En l’assegurança obligatòria, en canvi, el dret de regrés resulta més desitjable socialment. Aquests resultats teòrics permeten examinar i judicar els dubtes i posicions de la jurisprudència espanyola amb un millor coneixement de les seves conseqüències. Les conclusions assolides són aplicables no només a supòsits de causació dolosa de danys, sinó també a aquells en què el dany resulta d’un augment notable del risc provocat per una conducta voluntària del causant (per exemple, l’embriaguesa).

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

3.00  
Article 16 de la Llei de Pensions Periòdiques
Joan Egea Fernàndez
Pablo Salvador Coderch 21/07/2000

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
 
3.00  
Cotxes i accidents (II): alguns problemes derivats de l'assegurança de responsabilitat civil de l'automòbil
Fernando Gómez Pomar 03/07/2000

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

3.00  
Un ull de la cara (I)
Pablo Salvador Coderch
Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González 07/07/2000

Abstract

Des del gener de 1996 fins al desembre de 1999, el Tribunal Suprem espanyol va resoldre 47 casos de reclamacions d'indemnitzacions de danys per la causació de lesions oculars, un tipus de dany que permet una anàlisi intersubjectiva precisa de l'estimació jurisprudencial i legal del cost social dels danys personals. S'analitzen la regulació legal de les lesions oculars, la jurisprudència que l'aplica i es comparen les indemnitzacions concedides pel Tribunal Suprem amb les que resultarien d'aplicar els barems previstos a la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor. Ulteriorment, s'ordenen les diferents constel·lacions de casos, es formulen propostes sobre canvis normatius que podrien reduir la freqüència i gravetat d'aquest tipus de lesions, es discuteix la distinció entre responsabilitat per culpa i responsabilitat objectiva i es critica la dispersió de l'enjudiciament de danys molt similars per diferents jurisdiccions.

El pròxim número d'InDret inclourà Un ull de la cara (II).

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  Descarregar PDF (en)  / Enviar

 
 
3.00  
STC de 29/06/00, sobre el barem
Jesús Pintos Ager 10/07/2000

Oportunitat perduda

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

3.00  
Ajuts públics per contagi d'Hepatitis C
Joan Carles Seuba Torreblanca 10/07/2000

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  Cercar en tot InDret   Subscripció
 
 
A-B | C-E | F-G | H-L | M-N | O-Q | R-S | T-Z
Tots
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1