indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº2 2004   ISSN 1698-739X Castellano / EnglishVeure última edició Abogares
   
 
  Dret Privat / Dret Català / Dret Processal / Dret Penal   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 2.04 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
 
2.04  
Deu llibres de Dret penal (1989- 2003)
Jesús-María Silva Sánchez 16/04/2004

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.04  
Tècnica legislativa i teories de la regulació
Pablo Salvador Coderch 15/04/2004

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
 
2.04  
Danys causats per persones amb trastorns mentals
Joan Carles Seuba Torreblanca
Antonio Fernández Crende
Esther Farnós Amorós 21/04/2004

Els casos de danys causats per persones amb trastorns mentals presenten dues especialitats des del punt de vista del Dret de danys. En primer lloc, el fet que el trastorn mental del subjecte causant dels danys afecti la seva capacitat de discerniment per tal de poder comprendre les conseqüències de la seva conducta provoca que ens demanem sobre el grau de diligència que de les seves actuacions és exigible així com sobre la seva imputabilitat, des d'un punt de vista civil. En segon lloc, donat que es tracta de persones que, per causa dels trastorns que pateixen, es troben sota la supervisió i guarda d'altres, cal demanar-se quines altres persones poden ser declarades responsables pels danys causats per aquelles per les quals han de vetllar.

En el següent treball intentem donar resposta a aquestes preguntes. Per fer-ho, en primer lloc, descrivim la legislació aplicable als casos esmentats; en segon lloc, analitzem les especialitats de la configuració de la responsabilitat per fet propi quan es tracta de persones el grau de discerniment de les quals es troba alterat; en tercer lloc, s'estudien els possibles responsables per fet aliè; finalment, es revisen les funcions que tradicionalment la doctrina ha predicat de la responsabilitat civil tenint com a punt de referència el supòsit objecte d'estudi.

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.04  
Tractament legal i jurisprudencial del consentiment informat
Ignacio Sancho Gargallo 14/04/2004

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
 
2.04  
Poder de la premsa i dret a l’honor
Pablo Salvador Coderch
Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González 22/04/2004

Comentari a la reforma de l’article 525 LEC

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.04  
Responsabilitat civil per la privació de la possibilitat d’avortar (wrongful birth)
Miquel Martin Casals
Josep Solé i Feliu 30/03/2004

Comentari a la STS, 1a, 18.12.2003

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  Cercar en tot InDret   Subscripció
 
 
A-B | C-E | F-G | H-L | M-N | O-Q | R-S | T-Z
Tots
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1