Edició i Redacció
 
 

Directors

Elena Larrauri Pijoan

Daniel Varona Gómez


 

Redactors

Cristina Vasilescu