indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº3 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inici Abogares
 
  Dret Privat / Dret Català / Dret Processal / Dret Penal / Criminologia i Sistema de Justícia Penal / Actualitat, legislació i jurisprudència   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 3.19 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
  1 Descàrregues 1 Descàrregues
2.07  
La aplicación de los intereses de demora a las compañías aseguradoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Begoña Arquillo Colet 24/04/2007

Comentario a la STS, 3ª, Sección 6ª, 19.9.2006

Con el objeto de explicar el fallo de la STS, 3ª, 19.9.2006, este artículo presenta un breve estudio sobre el derecho de seguros y de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por las acciones y omisiones de los funcionarios en la prestación de servicios públicos. Su objetivo es ilustrar cómo el seguro trabaja en el ámbito de la Administración Pública, así como mostrar la aplicación de los intereses previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Para ello, el artículo se estructura en cuatro partes y combina la exposición con el análisis crítico. En la primera parte, se expone el problema. En la segunda y tercera parte, el artículo analiza brevemente la Sentencia del Tribunal Supremo (hechos y fundamentación del fallo). Finalmente, el artículo examina la solución a este problema que existe entre la Ley de Contrato de Seguro y la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Asimismo, la autora ha complementado el texto con varias citas de jurisprudencia y doctrina.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.11  
La prescripció en el dret civil de Catalunya: la normativa catalana només és aplicable quan hi ha una regulació pròpia de la pretensió que prescriu?
Joan Manel Abril Campoy 29/04/2011

El present article analitza la problemàtica que se suscita sobre l'aplicació del règim català de la prescripció. Això resulta encara més rellevant des que, per Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera del Codi civil de Catalunya, es va regular, en la línia dels ordenaments jurídics del nostre entorn i dels principis europeus de dret contractual, de manera moderna i sistemàtica, la prescripció. L'examen dels problemes pràctics que s'han sotmès a la resolució dels òrgans judicials evidencia una disparitat de criteris, tant per part del Tribunal Suprem com de les Audiències Provincials catalanes, sobre l'aplicabilitat del règim de la prescripció a aquelles hipòtesis en les quals la relació jurídica, que presenta punts de connexió amb diversos ordenaments jurídics interns, se subjecta al dret català. Malgrat l'absència de jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre aquesta matèria, l'estudi detingut dels arguments que s'ofereixen permet concloure, d'acord amb els raonaments que s'esmenten en el text, que en aquests supòsits esdevé aplicable la normativa sobre la prescripció que es contempla en el Codi civil de Catalunya, encara que la resta de la regulació de la relació jurídica s’hagi d’heterointegrar amb el dret supletori del Codi civil.

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  1 Descàrregues 1 Descàrregues
4.17  
Brexit y derecho penal europeo
Kai Ambos 26/10/2017

El Brexit plantea, también en el ámbito del Derecho penal europeo, numerosos interrogantes en vista de la futura relación entre la UE y el Reino Unido (RU). Luego de unas breves consideraciones preliminares relativas a la concepción del ámbito jurídico del Derecho penal europeo que aquí interesa y de una descripción de la relación actual entre la UE y el RU en este ámbito, el artículo examina la posición de partida de las negociaciones, así como las posibles opciones con posterioridad al Brexit.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.00  
Les regles de responsabilitat civil en el nou dret penal de menors
Salvador Durany Pich 18/05/2000

Els articles 61 i següents de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  1 Descàrregues 1 Descàrregues
4.10  
100 casos de derecho de daños (2004-2009)
Pablo Salvador Coderch Coord.
Sonia Ramos González Coord.
Laura Alascio Carrasco
Esther Farnós Amorós
Antonio Fernández Crende
Ignacio Marín García
Rosa Milà Rafel
Magalí Riera Roca
Carlos Alb. Ruiz García 29/10/2010

InDret presenta, por sexto año consecutivo, una selección de veinte sentencias sobre responsabilidad civil dictadas por el Tribunal Supremo que tratan cuestiones centrales del derecho de daños. El lector también encontrará en este trabajo las selecciones de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 publicadas en números anteriores.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

3.00  
Article 16 de la Llei de Pensions Periòdiques
Joan Egea Fernàndez
Pablo Salvador Coderch 21/07/2000

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  1 Descàrregues 1 Descàrregues
3.03  
Negligència en el diagnòstic prenatal
Margarita Garriga Gorina 01/07/2003

Comentari a la STS, 1a, 7.6.2002

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.07  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Joan Marsal Guillamet 24/04/2007

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 14 d'octubre 2005, de 25 de novembre 2005, de 28 novembre 2005, de 28 gener 2006 i de 22 de març de 2006.

Descarregar PDF (ca)  / Enviar

Articles del 105 al 112 d'un total de 188
 
  Cercar en aquesta secció   Subscripció
 
 
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1