indret
  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº3 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inici Abogares
 
  Dret Privat / Dret Català / Dret Processal / Dret Penal / Criminologia i Sistema de Justícia Penal / Actualitat, legislació i jurisprudència   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 3.19 / Històric /
Consell editorial i de redacció / Comitè científic / Llibre d'estil / Criteris de publicació / Informació estadística i Indexació
  2 Descàrregues 2 Descàrregues
3.15  
Consumidores, sujetos privilegiados en el nuevo paradigma de justicia civil europea: medidas procesales y extraprocesales para su protección
Diana Marcos Francisco 24/07/2015

En un escenario europeo presidido por el principio pro consumatore, el presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente, incluyendo propuestas de mejora, algunas importantes medidas procesales y extraprocesales, de origen europeo, adoptadas y/o cuestionadas en los últimos años en la Unión Europea y en España, incluyendo las más recientes, que hacen del consumidor un sujeto privilegiado en un nuevo paradigma de la Justicia civil europea.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.01  
Procés al bon samarità
Ramon Ragués i Vallès 06/04/2001

Accions de salvament i responsabilitat per danys

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  2 Descàrregues 2 Descàrregues
3.02  
El plet del tabac als EE.UU. i la responsabilitat civil I
Pablo Salvador Coderch
Juan Antonio Ruiz García 08/07/2002

Pressupòsits econòmics, epidemiològics, culturals i legals

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

2.05  
Comentarios a la LEC
Ignacio Colomer Hernández 22/04/2005

Arts. 16 , 17 y 18

Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  2 Descàrregues 2 Descàrregues
3.16  
Contratos de suministro de contenidos digitales: ámbito de aplicación y visión general de la Propuesta de Directiva de 9.12.2015
Gerald Spindler 26/07/2016

Número especial sobre mercado único digital europeo y protección de los consumidores

En diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales como parte de su agenda digital. La propuesta es pionera en múltiples aspectos y comprende todo tipo de servicios distintos, desde las descargas de música hasta las redes sociales. Este artículo analiza la propuesta de la Comisión respecto a su amplio ámbito de aplicación y a su su renuncia a regular particulares tipos contractuales.

Descarregar PDF (es)  / Enviar

4.03  
Preysler V: el final de la partida
Pablo Salvador Coderch
Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González 13/10/2003

Comentari a la Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, de 13 de maig de 2003

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

 
  2 Descàrregues 2 Descàrregues
3.04  
Autonomia privada, frau de llei i interpretació dels negocis jurídics
Pablo Salvador Coderch
Antonio Fernández Crende
Albert Azagra Malo 12/07/2004

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

1.03  
L’acció de regrés de les companyies asseguradores a la jurisprudència
Begoña Arquillo Colet 16/01/2003

Comentari sobre l'aplicació judicial de l’art. 43 de la Llei del Contracte d’Assegurança

Aquest article analitza els pressupòsits de l’acció de regrés, principal motiu de discussió davant els Tribunals, alhora que tracta breument de la correcció dels arguments utilitzats, a la llum dels fonaments que fan que l’acció de regrés de les companyies asseguradores sigui, en línees generals, beneficiosa socialment. Això s’il·lustra amb els casos més destacables de la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol: des de la controvertida STS, 3a, 6.3.1985 que va permetre que algunes companyies asseguradores recuperessin els 12.020.242 € (2.000.000.000 de pessetes) que havien pagat com a indemnització per l’enfonsament del vaixell "Urquiola", fins algunes molt més recents –però també polèmiques-, en matèria d’assegurances d’incendi, com la STS, 1a, 24.1.2002, o en altres casos de danys a vaixells: STS, 3a, 27.9.2001 ("Ciudad de Badajoz"), STS, 3a, 9.4.2002 ("Isla de Hierro"), STS, 3a, 16.5.2002 ("Mar Egeo").

Descarregar PDF (ca)  Descarregar PDF (es)  / Enviar

Articles del 17 al 24 d'un total de 188
 
  Cercar en aquesta secció   Subscripció
 
 
 
   
   
 
  Generalitat
 
mini1